För tillfället så kan det vara problem med att komma i kontakt med oss, tyvärr även via nödtelefonerna i hissarna. Om ni ej kan nå oss via telefon så kan ni maila in till info@stockholmshiss.se Detta beror på stora driftstörningar som Tele2 har på sitt nätverk.