Här lodar vi in gropbalkar till en ny hiss på Karlbergsvägen.