Karlbergsvägen

Före
Efter: Hissen är renoverad och förlängd till nyinredd vind. I samband med det har hisskorgen och dörrpartierna bytts ut till nya.

För tillfället så kan det vara problem med att komma i kontakt med oss, tyvärr även via nödtelefonerna i hissarna. Om ni ej kan nå oss via telefon så kan ni maila in till info@stockholmshiss.se Detta beror på stora driftstörningar som Tele2 har på sitt nätverk.

Trappspindelrivning

Trappspindelrivning snart klar på Birger Jarlsgatan.
Trappspindelrivning snart klar på Birger Jarlsgatan.

Statligt stöd hos Boverket

Visste du att det nu går att ansöka om statligt stöd hos Boverket, för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre? Stödet kan även innefatta efterinstallation av hiss. Det finns inget krav på att de boende i fastigheten ska ha uppnått en särskild ålder. Kravet är att åtgärden ska underlätta för äldre personer att kunna bo kvar i sina bostäder, både nu och i framtiden. Läs mer på: https://www.boverket.se

Narvavägen 30-32

IMG_4845En unik hiss tillsammans med ytterligare fyra hissar på Narvavägen 30-32 som vi fått förtroende att varsamt renoveras/moderniseras
med bla nya korgar, motorer och styrsystem.

Nytt projekt, Ny motor & Nytt hiss-schakt

Här kommer en kort uppdatering av vad som sker just nu:

ny_motor_vulanusgatan

Ny motor på Vulcanusgatan Stockholm.

nytt_birkastaden

Nu startar vi ett nytt spännande projekt i Birkastaden

nyproduktion_hiss-schakt

Nyproduktion av hiss-schakt på Valhallavägen