Före
Efter: Hissen är renoverad och förlängd till nyinredd vind. I samband med det har hisskorgen och dörrpartierna bytts ut till nya.