Miljöansvarig/kvalitetsansvarig

Stockholms Hiss-Service AB- Foto: Benjamin Andréasson

Maria Åberg, tel. 08 – 562 411 06
Mail: maria.aberg@stockholmshiss.se

Stockholms Hiss-Service AB genomgår miljö/- och kvalitetscertifiering enligt
ISO 9001 och 14001. Denna beräknas vara klar under vintern 2014 och omfattar försäljning,
administration, service, reparationer, ombyggnation och nymontage.
För närvarande använder vi oss av EIO-Q ledningssystem.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy har som målsättning att minska negativ påverkan på miljön,
detta uppnår vi genom att:

  • Prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på vår miljö.
  • Utbilda personal i linje med vårt miljöarbete.
  • Välja miljövänligaste transportsätt.
  • Konstruera energieffektiva hissar.
  • Arbeta förebyggande och ständigt sträva efter förbättringar.
  • Alltid följa gällande lagstiftning som minimikrav.
  • Följa anvisningar enligt EIO-Q miljöledningssystem.
  • Vi arbetar med att förbättra passagerarnas åk komfort med fart och finess samt använder den senaste energisparande tekniken.