Miljöansvarig/kvalitetsansvarig

Stockholms Hiss-Service AB- Foto: Benjamin Andréasson

Per Hellgren Mail: per.hellgren@stockholmshiss.se

Stockholms Hiss-Service AB är certifierade enligt ISO14001. Certifieringen omfattar försäljning, administration, service, reparationer, ombyggnation och nymontage.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy har som målsättning att minska negativ påverkan på miljön,
detta uppnår vi genom att:

  • Prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på vår miljö.
  • Utbilda personal i linje med vårt miljöarbete.
  • Välja miljövänligaste transportsätt.
  • Konstruera energieffektiva hissar.
  • Arbeta förebyggande och ständigt sträva efter förbättringar.
  • Alltid följa gällande lagstiftning som minimikrav.
  • Följa anvisningar enligt ISO14001
  • Vi arbetar med att förbättra passagerarnas åk komfort med fart och finess samt använder den senaste energisparande tekniken.ISOcertifiering