Visste du att det nu går att ansöka om statligt stöd hos Boverket, för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre? Stödet kan även innefatta efterinstallation av hiss. Det finns inget krav på att de boende i fastigheten ska ha uppnått en särskild ålder. Kravet är att åtgärden ska underlätta för äldre personer att kunna bo kvar i sina bostäder, både nu och i framtiden. Läs mer på: https://www.boverket.se