bild1

Serviceansvarig

Tom Elofsson, tel. 08 – 562 411 07
Mail: tom.elofsson@stockholmshiss.se

Stockholms Hiss-service AB utför alla typer av hisservice.

Funktionsservice- Grundservice. Kontrakt SH 88 G.

Schemalagd hisservice med okulärbesiktning, smörjning, justering och inställning av till hissens hörande delar samt rengöring av hissmaskinrum, korgtak och hissgrop.

Tillgång till vår jourtjänst dygnet runt. Biträde vid återkommande besiktning med tredjepartsorgan. Avtal gällande administration av återkommande besiktning kan tecknas om så önskas.

Fullservice Totalservice. Kontrakt SH 88 F.

Schemalagd hisservice med okulärbesiktning, smörjning, justering och inställning av hissens hörande delar enligt protokoll samt rengöring av hissmaskinrum, korgtak och hissgrop. Även reparationer inklusive allt material och arbetskostnad ingår.

Tillgång till vår jourtjänst dygnet runt. Biträde vid återkommande besiktning med tredjepartsorgan. Avtal gällande administration av återkommande besiktning kan tecknas om så önskas.