Om oss

Stockholms Hiss-service

Stockholms Hiss-service AB är sedan 2009 ett ägarlett företag som arbetar med alla förekommande typer av person-, varuperson- och varuhissar och därtill hörande entreprenadarbeten.

Vi åtar oss serviceuppdrag, reparationer, moderniseringar, vindshöjningar och källarnerdragningar samt nyinstallationer av såväl lin- som hydraulhissar.

Vi har även jour dygnet runt alla årets dagar i egen regi.

Våra kunder är byggföretag, bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare samt kommunala och statliga bolag.

Stockholms Hiss-service är medlemmar av Hissförbundet och Installatörsföretagen.

Våra kollektivanställda går under Elinstallatörsavtalet hos Svenska Elektrikerförbundet.