Nyinstallation

Nyinstallation av hissar

Stockholms Hiss-service AB utför nyinstallationer av hissar i alla typer av fastigheter. Stor hänsyn tas till de behov och förutsättningar som finns i fastigheten.

Vi gör rena nyinstallationer i nybyggda hisschakt men även utbyten av befintliga hissar, sk full replacement, såväl som nyinstallationer av hissar i äldre fastigheter. 

Vi har även stor erfarenhet av att ombesörja hela projekt avseende projektering, konstruktion och uppförande av hisschakt samt installation av hiss.

Bland uppdragen finns installationer av tidstypiska hissar i sekelsskifteshus i Stockholms innerstad, utbyten av hissar i både privata samt kommunala äldreboenden, tillgänglighetsanpassade hissar i företagslokaler, exklusiva hisslösningar i privata bostäder och skräddarsydda lösningar i kulturhistoriska fastigheter.

Vi använder oss av välkända fabrikat av hög kvalitet och sk öppna system för enkel tillgång av reservdelar och underhållsservice.

Vill du veta mer? Kontakta Stefan Rudberg.